Po raz pierwszy "Katolicki głos" w naszych domach zabrzmiał 8 grudnia 1991 roku w Toruniu. Radio Maryja, wykorzystując nowoczesne środki przekazu włącza się w Nową Ewangelizację, by prawda o Jezusie Chrystusie dotarła aż po krańce ziemi. W łączności z Ojcem Świętym, z całym Kościołem, księżmi i biskupami prowadzi słuchaczy drogami świętości. Przy Radio Maryja powstały i powstają terenowe biura Radia Maryja, Koła Przyjaciół Radia Maryja, podwórkowe Koła Radia Maryja Dzieci i Młodzieżowe Koła Przyjaciół Rodziny Radia Maryja. Stanowiło to odpowiedź na apel o. Tadeusza Rydzyka CSsR, by tworzyć wspólnoty, które będą zapleczem modlitewnym Radia Maryja Celem działania parafialnej grupy Rodziny Radia Maryja jest rozwijanie dzieła ewangelizacji przez osoby świeckie, zachęcanie do słuchania Radia Maryja przez rozprowadzanie radioodbiorników, kolportaż prasy katolickiej, organizowanie pielgrzymek oraz przyjmowanie ofiar na cele katolickiego Radia Maryja.
Powrót do strony głównej

Oficjalny serwis Parafii Świętej Trójcy w Komarowie
Webmaster ks. Andrzej Zdunek