Uroczystości - 2013
Boże Narodzenie
      Zgodnie z tradycją, ostatnia Msza św. roratnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, o godz. 630, zgromadziła wielu wiernych, gdyż jest ona celebrowana w intencji naszych bliskich zmarłych, którzy nie zasiądą już do stołu wigilijnego. Kościół nabrał świątecznego wyglądu, dzięki wcześniejszej pracy Pani Urszuli Pakuła i Panu Janowi Płaneta oraz młodzieży.
      O północy celebrowaliśmy Mszę św. o Bożym Narodzeniu, zwaną Pasterką. Kościół był zapełniony, ponieważ przybyło wielu gości. Po Mszy św. dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. W Dzień Bożego Narodzenia, po każdej Mszy św. była adoracja Dzieciątka Jezus przez ucałowanie.
      Niewątpliwą atrakcją stała się "Szopa" wybudowana przed domem parafialnym. Z głośników umieszczonych w "Szopie" płyną tradycyjne kolędy, które przyciągają wiernych i gości. Zgromadzono przy niej dawne narzędzia i przedmioty, które przed laty używali nasi przodkowie. To miejsce (na kolanach Maryi, obok Dzieciątka) upodobał sobie - kot, który każdego wieczoru tam śpi. To niesamowite...


Odpust w Dubie z relikwiami bł. Jana Pawła II
      8 grudnia 2013 r. w Parafii Dub przypadał odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Na zaproszenie ks. proboszcza Witolda Mikulskiego Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Ciapa, proboszcz z Honiatycz, koncelebrowali ks. Witold Mikulski i ks. Tomasz Bomba, który wygłosił kazanie. Po Mszy św. była adoracja Najśw. Sakramentu a po błogosławieństwie ucałowanie relikwii bł. Jana Pawła II, które przywiózł z Komarowa ks. Tomasz. Wierni ze wzruszeniem podchodzili do relikwii i oddawali hołd Błogosławionemu.

Święty Mikołaj
      8 grudnia 2013 r., po Mszy św. o godz. 1000, do kościoła przybył św. Mikołaj aby rozdać dzieciom a także dorosłym, upominki. Dzieci przywitały Świętego z wielką radością i cieszyły się z otrzymanych prezentów.

Święto Niepodległości
      11 listopada 2013 r. obchodziliśmy 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji poległych w obronie najwyższych wartości. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz a koncelebrował i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. Krystian Bordzań, dyrektor Katolickiego Radia Zamość. Po Mszy św. złożono kwiaty i wieńce na grobach bohaterów naszej małej Ojczyzny. Następnie w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się część artystyczna.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
      1 listopada Kościół obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy są już zbawieni, chociaż nie zostali oficjalnie wyniesieni na ołtarze. W naszej parafii, główna Msza św. celebrowana przez ks. proboszcza była o godz. 1000. Kazanie wygłosił ks. Tadeusz a po Mszy św. procesję na cmentarz poprowadził ks. kan. Jan Osuch. Przy pięknej, słonecznej pogodzie celebrowaliśmy o godz. 1200 Mszę św. przy kaplicy cmentarnej, o co prosiło wielu parafian. Tematem przewodnim Uroczystości była osoba bł. Jana Pawła II, którego relikwie są już w naszej świątyni. Po każdej Mszy św. wierni gromadzili się przy relikwiach na prywatnej modlitwie. O godz. 1600 modliliśmy się na różańcu za zmarłych w ciągu minionego roku a o godz. 1800 na cmentarzu była Koronka do Bożego Miłosierdzia za pochowanych na naszym cmentarzu.
      We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w Dzień Zaduszny,podobnie jak 1 listopada, o godz. 1000 została odprawiona Msza św., po której odbyła się procesja na cmentarz, którą poprowadził ks. Paweł. Mszę św., przy kaplicy, celebrował ks. Tadeusz a kazanie wygłosił ks. Paweł.
      Wieczny odpoczynek racz dać im Panie...

Jubileusz Koła Łowieckiego i poświęcenie kapliczki św. Huberta
      19 października 2013 r. Koło Łowieckie „Roztocze” obchodziło jubileusz 30-lecia utworzenia. Uroczystość rozpoczęła Msza św., podczas której okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Bronisław Bucki. Po Mszy św. została poświęcona kapliczka ku czci św. Huberta, patrona myśliwych w lesie za Wsią Komarów ufundowana przez myśliwych. Dziękujemy myśliwym za ten dar i życzymy „Darz bór” na kolejne lata działalności.
Zakończenie Nabożeństw Fatimskich
i wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II
      13 października 2013 r., o godz. 16.00, celebrowaliśmy ostatnie, w piątym roku Wielkiej Nowenny, Nabożeństwo Fatimskie. Do tego wydarzenia przygotowaliśmy się uczestnicząc w rekolekcjach fatimskich, które poprowadził ks. dr Michał Maciołek, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
      Nabożeństwo przypadło w dniu, w którym Ojciec Święty Franciszek poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Obchodziliśmy również Ogólnopolski Dzień Papieski, dlatego były obecne, z pocztami sztandarowymi, delegacje szkół im. bł. Jana Pawła II a w parafii rozpoczęła się peregrynacja figury MB Fatimskiej.
      Uroczystościom przewodniczył świadek świętości bł. Jana Pawła II, abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, który przekazał parafii relikwie Błogosławionego i poprowadził procesję fatimską. Liturgię poprzedził koncert Chóru z Archikatedry Lwowskiej.

      Foto galeria - 1, autor: ks. Jacek Rak
      Foto galeria - 2, autor: Urszula Pakuła

Relikwie bł. Jana Pawała II, foto ks. Jacek Rak

Wrześniowe Nabożeństwo Fatimskie
      W piątek, 13 września 2013 r., o godz. 1800, przeżywaliśmy piąte w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Tomasz Demczuk z Tarnawatki, kazanie wygłosił ks. dr Krzysztof Kwiatkowski kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, modlitwę różańcową i procesję wokół Rynku poprowadził ks. Andrzej Łuszcz z Werbkowic. W Nabożeństwie uczestniczyło 16. kapłanów i wielu wiernych z parafii oraz z naszej diecezji.
      Niech chwała Pani Fatimskiej i Jej przesłanie dotrze do każdego serca.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
      Ku wielkiej radości uczniów, nauczycieli i rodziców, w poniedziałek, 2 września 2013 r., rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Rok szkolny rozpoczęła Msza św., o godz. 830, którą w kościele celebrował ks. Paweł zaś w kaplicy w Antoniówce, o godz. 900, ks. Tadeusz. Dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy owocnej pracy, światła Ducha Świętego i opieki Pani Fatimskiej.

Dożynki gminno-parafialne
      Jest już tradycją, że w pierwszą niedzielę września odbywa się dziękczynienie za zebrane plony. Dożynki gminno-parafialne rozpoczęła uroczysta Msza św., którą celebrował ks. proboszcz a kazanie wygłosił bernardyn z Radecznicy o. Zenonbiusz. Podczas Mszy św. zostały poświęcone wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznej mąki. Po Mszy św., na Rynku, odbył się przegląd dorobku kulturalnego gminy.

Odpust w Janówce
      26 sierpnia, w Uroczystość NMP Częstochowskiej, Parafianie modlący się w kościele filialnym w Janówce, przeżywali doroczną uroczystość odpustową. Mszę św. o godz. 1200 celebrował nasz rodak, ks. Tomasz Kąkol, wikariusz ze Starego Zamościa, kazanie wygłosił ks. Witold Mikulski, proboszcz z Duba.

Obchody 93. rocznicy Bitwy pod Komarowem
      Jak co roku, w ostatnią niedzielę sierpnia, obchodzimy rocznicę Bitwy pod Komarowem, która miała miejsce 31 sierpnia 1920 r. na polach Wolicy Śniatyckiej. Była to największa i ostatnia bitwa kawaleryjska, podczas której polska kawaleria rozbiła czterokrotnie liczniejszą konną armię Siemiona Budionnego.
      Obchody rozpoczęły się już w sobotę, 24 sierpnia, Mszą św. w intencji poległych ułanów, o godz. 1800. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. komandor Janusz Bąk z Warszawy. We Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe, ułani, parlamentarzyści, władze Gminy. Po Mszy św. odbył się apel poległych przy mogile ułanów na cmentarzu parafialnym.
      W niedzielę, 25 sierpnia, na polach Wolicy Śniatyckiej, o godz. 1000 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i o pokój. Podobnie jak w sobotę, Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. komandor Janusz Bąk. Po Mszy św. były okolicznościowe przemówienia, część artystyczna a potem, ściągająca tłumy widzów inscenizacja bitwy.

Odpust w Antoniówce
      15 sierpnia 2013 r., w kościele filialnym w Antoniówce, przeżywaliśmy doroczne uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia Matki Bożej. Mszę św. celebrował ks. Adam Dworzycki, pochodzący z Wolicy Śniatyckiej a kazanie wygłosił ks. Jarosław Pukaluk, proboszcz z Perespy.

Sierpniowe Nabożeństwo Fatimskie
      13 sierpnia przeżywaliśmy kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Piotr Rawlik, nowy proboszcz z Łabuń, kazanie wygłosił ks. kan. Wiktor Koziński, proboszcz par. pw. Ducha Świętego z Hrubieszowa a modlitwę różańcową i procesję wokół Rynku poprowadził ks. Bogdan Jaworowski, nowy proboszcz z Wożuczyna. Cieszymy się, iż na nasze Nabożeństwa przybywa wielu kapłanów. Tym razem było ich dziewięciu. Uroczystość uświetniał chór z Suchowoli.

Lipcowe Nabożeństwo Fatimskie
      13 lipca 2013 r., o godz. 1900 celebrowaliśmy trzecie, w tym roku, Nabożeństwo Fatimskie. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Piotr Dudek z Zamościa, okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. Leszek Pankowski z Luchowa, modlitwę różańcową poprowadził ks. Krzysztof Hawro z Bondyrza a procesji przewodniczył ks. kan. Grzegorz Pruszkowski z Zubowic. W Nabożeństwie uczestniczyli alumni trzeciego roku naszego Seminarium, którzy w jesieni przyjmą strój duchowny.

Czerwcowe Nabożeństwo Fatimskie
      13 czerwca, w ramach obchodów Wielkiej Nowenny Fatimskiej, do Komarowa przybyli nowowyświęceni kapłani, którzy zawierzyli swoje Kapłaństwo Niepokalanemu Sercu Maryi podczas Nabożeństwa Fatimskiego. Podczas Nabożeństwa, dziękowali Bogu, przez wstawiennictwo Maryi, za 10 lat posługi kapłańskiej ks. Wiesław Knap i Paweł Kruk.
      Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Kan. Dominik Samulak, prefekt naszego Seminarium.

Zakończenie oktawy Bożego Ciała
      6 czerwca 2013 r. obchodziliśmy uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł, kazanie wygłosił ks. kan. Jan Osuch a procesję eucharystyczną wokół kościoła, do czterech ołtarzy poprowadził ks. proboszcz. Na zakończenie odbyło się poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci, które zostały poczęstowane słodyczami.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
      30 maja 2013 r. przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz a kazanie wygłosił ks. Tadeusz. Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna wokół Rynku, gdzie przy czterech ołtarzach śpiewane były Ewangelie i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Uroczystości odpustowe
      Uroczystości odpustowe ku czci Trójcy Przenajświętszej rozpoczęły się już w sobotę, 25 maja. O godz. 1730 modliliśmy się na różańcu w intencji zmarłych a następnie została odprawiona Msza św. w ich intencji. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz a kazanie wygłosił ks. kan. Jan Osuch. Po Mszy św. wyruszyła procesja żałobna na cmentarz parafialny. W dzień odpustu, uroczystej Mszy św. o godz. 1200 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Waldemar Miśkiewicz z Biłgoraja.

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych, 24 maja 2013
        Jest już tradycją, że na zakończenie "białego tygodnia", dzieci, które przyjęły I Komunię św. udają się z pielgrzymką dziękczynną do sanktuariów naszej diecezji. Tak było i w tym roku. 24 maja 2013 r., pod opieką ks. Tadeusza i Pań katechetek, dzieci odwiedziły Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie a następnie przybyły do Krasnobrodu, gdzie podziękowały Maryi za wszelkie łaski wyproszone u Pana. Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tadeusz. Pomimo ciągle padającego deszczu, dzieci wróciły bardzo szczęśliwe.

Uroczystość I Komunii Świętej
      I Komunia Święta, to wielkie przeżycie duchowe dla dzieci. Cały rok trwało przygotowanie do tej uroczystości. 18 maja, dzieci odbyły swoją pierwszą spowiedź a potem odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł.

Inauguracja Nabożeństw Fatimskich
      13 maja 2013 r., o godz. 1900, zainaugurowaliśmy tegoroczne Nabożeństwa Fatimskie w piątym roku Wielkiej Nowenny. Uroczystościom przewodniczył, wygłosił okolicznościowe kazanie, udzielił sakramentu bierzmowania i przewodniczył procesji ks. bp dr hab Artur Miziński z Lublina. Przybyło ok. 20 kapłanów i wielu czcicieli Matki Najświętszej z różnych parafii. "Eucharystyczny klucz" to myśl przewodnia tego roku. Niech Pani Fatimska pomaga nam w zbliżeniu do Jej Syna w tajemnicy Eucharystii.
Foto galeria, foto Urszula Pakuła
Foto galeria, foto ks. Jacek Rak
Foto galeria, foto Paweł Przyczyna
Film

Rocznica I Komunii Świętej
      W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 12 maja 2013 r., dzieci które przed rokiem przystępowały do I Komunii Świętej przeżywały rocznicę tego ważnego w ich życiu wydarzenia. Mszę św. celebrował i wygłosił kazanie ks. proboszcz.

Uroczystość NMP Królowej Polski
      3 maja 2013 r., przeżywaliśmy 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości gminno-parafialne rozpoczęły się od Mszy św., o godz. 1000, w której uczestniczyły władze Gminy, szkoły i wszystkie organizacje i stowarzyszenia z terenu Gminy z pocztami sztandarowymi. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł. Po Mszy św. zostały złożone wieńce i kwiaty w miejscach szczególnie ważnych dla naszej historii a w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się część artystyczna.

Niedziela powołaniowa
      21 kwietnia, w czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą "Dobrego Pasterza", rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Gościliśmy w Parafii ks. Prefekta naszego Seminarium wraz z diakonami i alumnami, którzy przez cały dzień głosili okolicznościowe kazania oraz śpiewem ubogacali Liturgię.

Ks. abp. Mieczysław Mokrzycki, sekretarz papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, ofiarował parafii Komarów relikwie bł. Jana Pawła II, Lwów, 15.04.2013

Foto galeria

Triduum Paschalne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca
      W zimowej scenerii przebiegała procesja rezurekcyjna o godz. 600. Liturgii przewodniczył ks. Tadeusz a kazanie wygłosił ks. Paweł. Pięknie była przygotowana asysta i oprawa liturgiczna, którą sprawowali strażacy.
Film Wielka Niedziela

Wielka Sobota, 30 marca
      Przed południem święciliśmy pokarmy zarówno w kościele, jak i w różnych punktach naszej parafii. Do niektórych punktów trudno było dojechać z powodu zalegającego śniegu. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 1900, po zachodzie słońca, od poświęcenia ognia i wniesienia paschału do świątyni. Od kilku lat są wszystkie czytania i psalmy. Po liturgii trwała adoracja eucharystyczna do rezurekcji.
Film Wielka Sobota

Wielki Piątek, 29 marca
      Tradycyjnie, o godz. 1500, Liturgię Wielkiego Piątku poprzedziła Droga Krzyżowa, którą przeżywaliśmy w kościele, ponieważ intensywna śnieżyca uniemożliwiła nam wyjść na ulice naszej miejscowości. Rozważania przygotowały młode rodziny z poszczególnych miejscowości. O godz. 1600 rozpoczęła się Liturgia pod przewodnictwem ks. proboszcza. Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu, rozpoczęła się całonocna adoracja.
Film Wielki Piątek


Wielki Czwartek, 28 marca
      Na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa w Wielki Czwartek sprawowana jest uroczysta Liturgia. W naszym kościele Msza św. Wieczerzy Pańskiej celebrowana była o godz. 1800. Przewodniczył jej ks. proboszcz, który obmył także nogi dwunastu radnym, na pamiątkę obmycia nóg apostołom przez Chrystusa. Komunia św. udzielana była pod dwoma postaciami. Na zakończenie Mszy św., w uroczystej procesji, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji (ciemnicy). Adoracja potrwała do godz. 2200.

Niedziela Palmowa
      W zimowej scenerii przebiegała w tym roku Niedziela Palmowa. Leżał śnieg, był lekki mróz ale słońce rozświetlało kolorowe palmy. Tradycyjnie, rozpoczęliśmy obrzędem poświęcenia palm i procesją wokół Rynku. Imponujące, dochodzące do 8 m były palmy wykonane w naszych miejscowościach. Również dzieci uczestniczyły w konkursie na najpiękniejszą samodzielnie wykonaną palmę. Celebransowi towarzyszyło 12 lektorów symbolizujących apostołów. I choć było zimno, to serca były gorące na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.

Rekolekcje wielkopostne i obłóczyny lektorów
      W dniach 7-10 marca 2013 r. przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Krzysztof Giera student Wyższej Szkoły Kultury Medialnej w Toruniu. Choć było śnieżnie i zimno, wierni w wielkiej liczbie przystąpili do sakramentu pojednania. Na zakończenie rekolekcji, w niedzielę, 10 marca, na Mszy św. o godz. 1000, piętnastu ministrantów z gimnazjum przyjęło posługę lektora. Nowi lektorzy założyli poświęcone alby i otrzymali krzyże. Życzymy im radości z posługi przy ołtarzu Pana.

Pamięć o "żołnierzach wyklętych"
      3 marca 2013 r., o godz. 1200, została odprawiona Msza św. w intencji "żołnierzy wyklętych", którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni lecz walczyli dalej o Polskę wolną od systemu komunistycznego. Uroczystość zbiegła się z rocznicą śmierci mjr. Zenona Jachymka, ps. "Wiktor", który należał do ich grona.

Misterium o Bożym Narodzeniu
      W niedzielę, 13 stycznia 2013 r., przed Mszą św. o godz. 1000, mieliśmy okazję obejrzeć Misterium o Bożym Narodzeniu. Misterium przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Komarowie pod kierunkiem katechetki Pani Renaty Karwat.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
      W tym roku Uroczystość Objawienia Pańskiego zbiegła się z 2 Niedzielą Bożego Narodzenia. Po każdej Mszy św. święcone były kreda i kadzidło, które wierni zabierali do domów. Liturgię uświetniali pięknym wykonaniem kolęd na instrumentach dętych alumn Radek Sokołowski i jego brat Arek. W domu parafialnym byli także kolędnicy a po obiedzie odbyło się spotkanie opłatkowe dziewczynek z Białej Armii i ich rodziców oraz wspólne kolędowanie.

Powrót do strony głównej

Oficjalny serwis Parafii Świętej Trójcy w Komarowie
Redakcja ks. proboszcz Franciszek Nieckarz
Webmaster ks. Andrzej Zdunek, p. Henryk Kulik (2009-2015)