Uroczystości - 2014
Misterium o Bożym Narodzeniu
      W niedzielę, 28 grudnia 2014 roku, dzieci ze Szkoły Podstawowej, przed Mszą św. o godz. 1000, zaprezentowały misterium o Bożym Narodzeniu składające się z odpowiednich tekstów i kolęd. Całość przygotowała katechetka Pani Renata Karwat.

Boże Narodzenie
      Tuż po IV Niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Najpierw, przed domem parafialnym powstała "szopka". W tym roku ubogacona o postacie trzech mędrców i pastuszka a także jeszcze bardziej oświetlona. Następnie zajęliśmy się dekoracją kościoła. Tradycyjnie, o północy ks. proboszcz celebrował Pasterkę. Najpierw w uroczystej procesji zostało zaniesione do szopki Dzieciątko Jezus. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Andrzej. Po Mszy św. dzieliliśmy się opłatkiem. W dzień Bożego Narodzenia, po każdej Mszy św. była adoracja Dzieciątka przez ucałowanie.


Rekolekcje Adwentowe
      Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe przebiegały w dniach 18-21 grudnia 2014 r. Prowadził je ks. Andrzej Łuszcz proboszcz parafii Buśno. Ks. Andrzej wprowadził wspaniałą duchową atmosferę porywając wiernych (a zwłaszcza dzieci) nie tylko głębią rozważań ale także wspaniałym śpiewem.

Duchowa Adopcja Poczętego Dziecka
      W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2014 r., podczas Mszy św. o godz. 1630, ok. 40 osób przystąpiło do Duchowej Adopcji poczętego Dziecka, którego życie jest zagrożone. W wyniku niżu demograficznego i narastającej aborcji, każde uratowane życie jest darem bezcennym. Dlatego członkowie zobowiązali się, przez 9 miesięcy codziennie odmawiać dziesiątek Różańca Świętego za bogu wiadome dziecko, któremu zagraża śmierć. Całą uroczystą formę przyjęcia przygotował ks. Andrzej.


Przybył do nas Święty Mikołaj
      7 grudnia 2014 r., po Mszy św. o godz. 1000 zawitał do naszego kościoła św. Mikołaj. Gościa serdecznie powitały dzieci. Następnie św. Mikołaj rozdawał dzieciom upominki z każdym zamieniając kilka słów. Wszystkie dzieci obecne na spotkaniu otrzymały jakiś podarek.

Dzień Zaduszny
      2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane Dniem Zadusznym, w którym polecamy wszystkich, którzy odeszli z tego świata. W tym roku była to niedziela i porządek Mszy św. był świąteczny. Główna Msza św. była o godz. 10.00, po której wyruszyła procesja żałobna na cmentarz a następnie, o godz. 12.00, została odprawiona Msza św. przed kaplicą cmentarną.

Uroczystość Wszystkich Świętych
      1 listopada, obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Choć jest to radosna Uroczystość, to w naszej polskiej tradycji jest ona połączone z pamięcią o zmarłych i odwiedzinami grobów bliskich. W kościele przygotowana została okolicznościowa dekoracja. Główna Msza św. celebrowana była o godz. 1000, po której wyruszyła na cmentarz procesja żałobna a poprowadził ją ks. Jan Osuch, nasz rodak (2). O godz. 1200 w kaplicy cmentarnej została odprawiona Msza św. w intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczorem, o godz. 1600 modliliśmy się na różańcu za zmarłych w minionym roku. W modlitwie a następnie we Mszy św. uczestniczyli bliscy zmarłych. Tradycyjnie, o godz. 1800, przy kaplicy cmentarnej odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia za spoczywających na naszym cmentarzu

)

Dzień Nauczyciela
      Tradycyjnie, 14 października, obchodzimy w Polsce Dzień Komisji Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela. W naszej parafii obchody rozpoczęła uroczysta Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tadeusz. Msza św. dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w intencji nauczycieli, pracowników szkół oraz za zmarłych nauczycieli i pracowników została odprawiona o godz. 900.

Październikowe Nabożeństwo Fatimskie
      13 października 2014 r., o godz. 1600, celebrowaliśmy ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, w szóstym roku obchodów Wielkiej Nowenny przebiegającym obecnie po hasłem: "Zaproszeni do nieba". Było to już 36. Nabożeństwo, a poprowadził je ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna. To już 11. Ks. Biskup, który modlił się z nami w ciągu minionych sześciu lat. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Kół Przyjaciół Radia Maryja oraz Legionu Maryi z całej diecezji, nawet z bardzo odległych jej zakątków. Dziękujemy im za to poświęcenie i umiłowanie naszej Pani w wizerunku Fatimskim i wierności Jej przesłaniu.
      Nabożeństwo poprzedziło odczytanie intencji Mszalnych, które napływają z całej Polski i z zagranicy, powitanie Ks. Biskupa, oraz krótkie przedstawienie ostatniego objawienia w wykonaniu uczniów naszej Szkoły. Oprawę Liturgiczną przygotowali mieszkańcy Wolicy Śniatyckiej. Bardzo profesjonalną oprawę wokalną, którą podziwiali przybyli goście, przygotował Chór "Pasjonta" działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie.
      Po Mszy św. modlitwę różańcową poprowadził ks. Paweł Kruk, nasz były wikariusz. Procesję z figurą MB Fatimskiej, wokół Rynku poprowadził ks. prał. Zdzisław Ciżmiński, w zastępstwie Ks.. Biskupa, który musiał wyjechać z powodu ważnych spraw dotyczących Kościoła w naszej Ojczyźnie.
      Jesteśmy bardzo szczęśliwi, iż chwała Maryi staje się coraz bardziej silniejsza, niż potęgi zła. Każdego dnia modlimy się na różańcu z wiarą w Jej "ostateczne zwycięstwo".


Dzień Papieski
      12 października 2014 r., w całej Polsce obchodzony był XIV Dzień Papieski pod hasłem "Świętymi bądźcie", podczas którego przybliżane jest nauczanie św. Jana Pawła II oraz młodzież zbiera ofiary do puszek, które przeznaczone są na stypendia dla zdolnych, choć ubogich dzieci i młodzieży. My też wpisaliśmy się w tą akcję. Przed Mszą św. o godz. 1000 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce przypomniały Osobę naszego Świętego Rodaka w pięknie przygotowanym montażu słowno-muzycznym. Następnie pod przewodnictwem ks. Andrzeja została odprawiona uroczysta Msza św., której oprawę przygotowali nasi ministranci i lektorzy oraz Oaza Dzieci Bożych wraz ze starszą grupą Oazową. Po Mszach św. młodzież zbierała do puszek ofiary na wspomniany Fundusz. Ofiarność wiernych była pozytywnie zaskakująca.

Wrześniowe Nabożeństwo Fatimskie
      13 września 2014 r. uczestniczyliśmy w piątym, w tym roku, Nabożeństwie Fatimskim. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. dziekan Grzegorz Chabros z Tomaszowa, kazanie wygłosił ks. dziekan Wiesław Oleszek z Hrubieszowa, modlitwę różańcową i procesję wokół Rynku poprowadził ks. proboszcz Witold Mikulski z Duba. Dziękujemy mieszkańcom Antoniówki za oprawę liturgiczną a kwintetowi wokalnemu z Suchowoli i Komarowa za oprawę muzyczną. Niech Pani Fatimska wszystkim błogosławi.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
      1 września 2014 r. o godz. 815, w kościele, miało miejsce uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Komarowie. Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Andrzej Zdunek, nasz wikariusz i nowy katecheta. Podobna uroczystość miała miejsce w kaplicy w Antoniówce, gdzie Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tadeusz Maciejko.
      Dyrekcjom, nauczycielom, katechetom, pracownikom szkół, rodzicom a zwłaszcza uczniom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na rozpoczęty trud.


94. Rocznica Bitwy pod Komarowem
      Uroczystości obchodów 94. Rocznicy historycznej Bitwy pod Komarowem rozpoczęły się w sobotę, 30 sierpnia 2014 roku o godz. 1730 na mogile poległych ułanów znajdującej się na naszym cmentarzu, odbył się apel poległych i zostały złożone kwiaty. Kwiaty złożono również na grobach żołnierzy września 1939 r. Następnie o godz. 1800 w kościele została odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji poległych. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. komandor Zbigniew Jaworski ze Szczecina. Następnie mogliśmy zobaczyć prezentację multimedialną o uczestnikach Bitwy a potem odbył się koncert pieśni legionowej i patriotycznej w wykonaniu Chóru "Cecilianum" z par. pw. św. Antoniego z Lublina.
      W niedzielę, 31 sierpnia, o godz. 1000 na polu bitwy w Wolicy Śniatyckiej została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie, której podobnie jak w sobotę przewodniczył i kazanie wygłosił ks. komandor Zbigniew Jaworski. Po Mszy św., przy ceremoniale wojskowym, odbył się apel poległych i złożono kwiaty na grobach poległych. Następnie odbyły się pokazy ułańskie i inscenizacja Bitwy.


Pogrzeb Mamy kapłana
      25 sierpnia 2014 r., o godz. 1200 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. Leokadii Ćwiek z Wolicy Brzozowej, Mamy ks. Waldemara budowniczego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie. Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie ks. bp Mieczysław Cisło z Lublina, koncelebrowało ponad 40 księży z różnych diecezji. Mężowi zmarłej, synowi ks. Waldemarowi, córce Marii oraz całej rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i modlitwę.

Podziękowanie dla ks. Pawła
      17 sierpnia 2014 r., na Mszy św. o godz. 1000 przeżywaliśmy piękną uroczystość. Państwo Jadwiga i Daniel Oryszczakowie obchodzili złoty jubileusz małżeństwa. Równocześnie, jako wspólnota parafialna, podziękowaliśmy ks. Pawłowi Krukowi za pięć lat pięknej, pełnej zaangażowania i gorliwej pracy w naszej wspólnocie. Ks. Paweł pozostawia po sobie wspaniały przykład postawy kapłańskiej i ludzkiej, pełnej otwartości, życzliwości i szacunku dla każdego człowieka. Niech Pani Fatimska otacza Go swoją opieką na dalszej kapłańskiej drodze.

Odpust w Antoniówce
      15 sierpnia 2014 r., w Antoniówce, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, o godz. 1200 została odprawiona Msza św. odpustowa, którą celebrował, wygłosił kazanie i poprowadził procesję ks. Paweł Kruk. Uroczystość była okazją do podziękowania ks. Pawłowi od mieszkańców Antoniówki, Ruszczyzny i Wolicy Śniatyckiej, którzy modlą się w tej kaplicy, za Jego pięcioletnią posługę.


Sierpniowe Nabożeństwo Fatimskie
      Sierpniowej Mszy św. podczas Nabożeństwa Fatimskiego przewodniczył ks. Krystian Bordzań dyrektor Katolickiego Radia Zamość i redaktor odpowiedzialny Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej, kazanie wygłosił ks. Mieczysław Grabowski proboszcz z Jezierni a modlitwę różańcową i procesję poprowadził ks. Robert Fuk proboszcz z Zawalowa. Nabożeństwo w kościele celebrowane było już przy nowym układzie prezbiterium i na nowej posadzce z granitu, co udało nam się wykonać w ciągu dwóch miesięcy.

Lipcowe Nabożeństwo Fatimskie
      13 lipca, w niedzielę, o godz. 1900 przeżywaliśmy trzecie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Mszę św. celebrował i wygłosił kazanie ks. dr Wiesław Banaś, dyrektor "Caritas" naszej diecezji, mianowany proboszczem w Tyszowcach. Koncelebrowali: ks. Mariusz Molenda, mianowany proboszczem w Zubowicach, ks. Kazimierz Szerement z Tyszowiec, ks. Paweł Szutka z Łabuń, który poprowadził modlitwę różańcową i procesję wokół Rynku oraz ks. proboszcz.


Pielgrzymka z Hrubieszowa do Krasnobrodzkiej Pani Roztocza, 2014
        30 czerwca 2014 r. z Hrubieszowa wyruszyła piesza pielgrzymka do Krasnobrodzkiej Pani. Pielgrzymka została niejako ożywiona na nowo, ponieważ do tej pory wędrowało tylko kilkanaście osób a tym razem na pielgrzymi szlak wyruszyło 200 pątników. Jest to niewątpliwie zasługa zaangażowanych księży Mariana Wyrwy i Marcina Jakubiaka z par. pw. św. Mikołaja z Hrubieszowa. W Komarowie przewidziany był nocleg. Gospodarze i księża z niecierpliwością oczekiwali na ich przybycie. Umęczeni i przemoczeni do suchej nitki, gdyż wędrowali podczas burzy, wreszcie szczęśliwi dotarli. Wieczorem, o godz. 2030, rozpoczął się nastrojowy, pełen radości ale i modlitwy Apel Jasnogórski. Komarowianie przyjęli wszystkich pielgrzymów bardzo serdecznie. Byli nawet zawiedzeni, że w ich domu nie będzie pątników. Następnego dnia, o godz. 730, była Msza św., podczas której ks. Marian podziękował naszym Parafianom za bardzo ciepłe przyjęcie a ks. proboszcz pobłogosławił ich relikwiami św. Jana Pawła II, które potem z wiarą ucałowali. O godz. 900 wyruszyli w dalszą drogą zabierając ze sobą również nasze intencje do stóp Pani Roztocza.

Uroczystość Bożego Ciała i rocznica I Komunii Świętej
      19 czerwca 2014 r. przypadła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. W tym roku dzieci z klas trzecich, na prośbę rodziców, tego dnia obchodziły rocznicę I Komunii Świętej. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz, kazanie wygłosił ks. kan Jan Osuch a oprawę liturgiczną przygotowali rodzice i dzieci rocznicowe pod kierunkiem katechetki Renaty Karwat i ks. Pawła. Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy przygotowanych przez rodziców dzieci rocznicowych, Koła Żywego Różańca, Ochotniczą Straż Pożarną i rodziców dzieci z Białej Armii.

Uroczystości odpustowe
      Uroczystości odpustowe ku czci Trójcy Przenajświętszej rozpoczęły się w sobotę, 14 czerwca. O godz. 1730 odmówiliśmy różaniec w intencji zmarłych a o godz. 1800 celebrowaliśmy Mszę św. żałobną w intencji naszych bliskich zmarłych oraz spoczywających na naszym cmentarzu. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Bartłomiej Garczyński z Zamościa. Po Mszy św. procesję na cmentarz poprowadził ks. Tadeusz. W samą Uroczystość, o godz. 1200, ks. Bartłomiej celebrował Mszę św. w intencji Parafian i Gości oraz poprowadził procesję eucharystyczną wokół kościoła.

Czerwcowe Nabożeństwo Fatimskie
      W piątek, 13 czerwca, o godz. 1900 przeżywaliśmy drugie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, któremu przewodniczyli nowowyświęceni kapłani, którzy przybyli aby ofiarować siebie Niepokalanemu Sercu Maryi i podziękować Bogu, przez Jej wstawiennictwo za ten wielki dar wybrania. A są to: Ks. Mateusz Maksim – parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, Ks. Adam Malinowski – parafia pw. Narodzenia NMP w Chodywańcach, Ks. Radosław Sokołowski – parafia pw. MB Szkaplerznej w Łabuniach, Ks. Krzysztof Sosnowski – parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, Ks. Łukasz Wojtaszek – parafia pw. św. Brata Alberta w Zamościu, Ks. Andrzej Zdunek – parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Szpikołosach. Modlili się przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich naszej diecezji. Byli obecni przedstawiciele wspólnot: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Obrony Życia, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Katolickie Radio Zamość, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy, Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Legion Maryi, Rycerstwo Niepokalanej, Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat, Koła Różańcowe, Duszpasterstwo Rodzin. Liturgię uświetniał Chór „Animabile Canticum” z Puław.

2014_06_13_bl (47 kB)

Inauguracja Nabożeństw Fatimskich w Komarowie
      13 maja 2014 r. o godz. 1900 zainaugurowaliśmy Nabożeństwa Fatimskie w szóstym roku Wielkiej Nowenny, który przebiega pod hasłem „Zaproszeni do nieba. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp dr Stanisław Jamrozek z Przemyśla, który udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.
Ks. Tomasz Bomba


Niedziela Miłosierdzia Bożego
      Niedziela Miłosierdzia Bożego, która w tym roku przypadała 27 kwietnia, przeszła do historii jako dzień kanonizacji Jana Pawła II. Ks. proboszcz uczestniczył w uroczystościach na Placu św. Piotra w Rzymie. W parafii po każdej Mszy św. odmawialiśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz adorowaliśmy relikwie św. Jana Pawła II przez ucałowanie. O godz. 1500, w godzinie Miłosierdzia, odbyło się specjalne nabożeństwo dziękczynne za kanonizację Jana Pawła II, które zgromadziło bardzo dużo wiernych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w naszym kościele są relikwie tego Wielkiego Świętego.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
      Zgodnie z tradycją, o godz. 600 w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, celebrowaliśmy Mszę św. rezurekcyjną. Poprzedziła ją procesja eucharystyczna wokół kościoła. Służbę liturgiczną pełnili Strażacy, którzy od Wielkiego Piątku trzymali straż przy Grobie Pańskim.


Wielka Sobota
      Liturgia Niedzieli Paschalnej rozpoczęła się o godz. 1900, tuż przed zachodem słońca. Po poświęceniu ognia i nowego paschału, rozpoczęła się Liturgia, której przewodniczył ks. Tadeusz. Po Mszy św. adorację Najśw. Sakramentu podjęli, aż do Rezurekcji, Parafianie z wyznaczonych miejscowości. Wartę, przez całą dobę pełnili strażacy z OSP z całej Parafii.


Wielki Piątek
      Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa ulicami Komarowa. Piękna pogoda, świeża zieleń i kwiaty dodawały piękna w jej przeżywaniu. O 1630 rozpoczęła się Liturgia, której przewodniczył ks. Paweł. Strażacy wystawili wartę a adoracja trwała całą noc.


Wielki Czwartek
      Obchody Triduum Paschalnego rozpoczyna Msza św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Liturgia rozpoczęła się o godz. 1800. Po homilii odbył się obrzęd obmycia nóg, zwany Mandatum, upamiętniający obmycie nóg apostołom przed Ostatnią Wieczerzą. Komunia św. udzielana była pod dwoma postaciami a po Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony w uroczystej procesji do kaplicy adoracji zwanej ciemnicą. Adoracja trwała do godz. 2200.


Niedziela Palmowa w Komarowie
      Już od kilku lat Niedziela Palmowa w Komarowie ma bardzo uroczysty charakter. Liturgię poprzedza uroczysta procesja wokół Rynku. Jest także konkurs na najpiękniejszą palmę wykonaną przez poszczególne miejscowości a także konkurs dla dzieci na samodzielnie zrobioną palmę. To niezwykle kolorowa i pełna zaangażowania uroczystość wprowadzająca w obchody Wielkiego Tygodnia.


Rekolekcje Wielkopostne
      W dniach 27-30 marca 2014 r. przeżywaliśmy Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ks. Jarosław Kędra, Diecezjalny Moderator Ruchu "Światło-Życie". Bardzo duża liczba wiernych uczęszczała słuchając pełnych duchowej głębi i autentycznego świadectwa wiary księdza rekolekcjonisty. Szczególnie dzieci zainteresowane były ubogaconym inscenizacjami przekazem Ewangelii. Na zakończenie Rekolekcji podczas Mszy św. śpiewał Chór "Pasjonata" działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie. Po Mszy św. wysłuchaliśmy koncertu pieśni pasyjnej w ich wykonaniu.


Bożonarodzeniowe świętowanie
      5 stycznia 2014 r., przed Mszą św. o godz. 1000, mieliśmy okazję uczestniczyć w spektaklu o Bożym Narodzeniu przygotowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Komarowie, pod kierunkiem katechetki Renaty Karwat. Pięknie przygotowany spektakl łączył baśniowe postacie z rzeczywistością Narodzin Jezusa. Zaś Mszę św. uświetniła kolędami Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Zubowic pod dyrekcją Ryszarda Gryciaka. Po Mszy św. wysłuchaliśmy koncertu kolęd w ich wykonaniu.
      6 stycznia 2014 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego, o godz. 1430, dziewczynki z Białej Armii i ich rodzice spotkali się na wspólnym kolędowaniu.

Powrót do strony głównej

Oficjalny serwis Parafii Świętej Trójcy w Komarowie
Redakcja ks. proboszcz Franciszek Nieckarz
Webmaster ks. Andrzej Zdunek, p. Henryk Kulik (2009-2015)