Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC to ruch katolicki, stowarzyszony w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Motywem przewodnim życia członków Wspólnoty jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka. Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację i życie w duchowości Krwi Chrystusa. Staramy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc. Ważnymi aspektami naszego życia jest modlitwa do Krwi Chrystusa (osobista i wspólnotowa), regularne uczestnictwo w Eucharystii, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, praktyka "Słowa Życia", uczestnictwo w rekolekcjach, wpatrywanie się w świętych Patronów - to nas kształtuje i usposabia do wyjścia do innych, do szukania coraz to nowych sposobów, jak pomóc bliźniemu - również w tym, aby odnalazł Boga.

Strona diecezjalna Wspólnoty Krwi Chrystusa
www.odkupieni.pl/wspolnota/podregion-zamojski
Powrót do strony głównej

Oficjalny serwis Parafii Świętej Trójcy w Komarowie
Webmaster ks. Andrzej Zdunek