Księża

Proboszcz

ks. dr Franciszek Nieckarz

 

Wikariusz

Ks. mgr Tomasz Szumowski