Namaszczenie chorych

Duszpasterze w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00 (poza okresem wakacyjnym) odwiedzają z Komunią św. chorych naszej parafii, jest to czas, kiedy chory może również przyjąć sakrament Namaszczenia chorych.

Sakrament Namaszczenia chorych powinni przyjąć:
– chorzy podczas każdej poważnej, niebezpiecznej choroby. Można go udzielić przed operacją, jeżeli jej przyczyną jest niebezpieczna choroba. Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory po jego przyjęciu powrócił do zdrowia lub jeśli w tej samej chorobie stan chorego staje się krytyczny
– osoby w podeszłym wieku, nie tylko obłożnie chorzy, mogą ten sakrament przyjąć indywidualnie lub zbiorowo ( np. podczas misji, pielgrzymki, Dnia Chorych)
– chore dzieci mogą otrzymać ten sakrament, jeżeli mają przynajmniej ogólną świadomość dokonujących się czynności
– chorzy, którzy utracili przytomność, mogą otrzymać namaszczenie, jeżeli przypuszcza się, że poprosiliby o ten sakrament.

Zgłoszenia chorego można dokonać w kancelarii parafialnej, czynnej w dni powszednie w godzinach: 8.00- 9.00 oraz 17.00- 18.00 lub zakrystii.

Na przyjście kapłana należy:
1. Uprzątnąć mieszkanie.
2. Na stole nakrytym białym obrusem postawić krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą, kropidło, szklankę z wodą i łyżeczkę, watę.

Przypominamy chorym o poście eucharystycznym godzinę przed przyjęciem Komunii świętej.