Ogłoszenia 17.03.2019

17.03.2019 r. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Przeżywamy dzisiaj niedzielę modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszach św. we wszystkich kościołach są zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Z naszym kościele ofiarę można złożyć...

Intencje 10-17.03.2019

Niedziela 10.03. 7.00 + Bożena Korneluk w 2 r. śm. 8.15 KAPLICE Antoniówka i Janówka 10.00 + Jan Ulanowski w 21 r. śm. ++ z rodz. Ulanowskich i Pachlów 12.00 Za Parafian 16.30 +...

Ogłoszenia 10.03.2019

10.03.2019 r. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Podejmijmy w tym czasie duchowy wysiłek odwracania się od słabości i grzechów i módlmy się o wytrwanie w wielkopostnych postanowieniach. W okresie...