Księża

Proboszcz:
ks. dr Franciszek Nieckarz,
od 09.03.2015 

 

Wikariusz

Ks. mgr Marcin Migas
od 16.08.2018