Księża

Proboszcz

ks. prałat dr Franciszek Nieckarz

 

Wikariusz

Ks. mgr Tomasz Szumowski