Małżeństwo

Narzeczeni chcący zawrzeć związek małżeński powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej, czynnej w dni powszednie w godzinach: 8.00- 9.00 oraz 17.00- 18.00, na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Powinni zabrać następujące dokumenty:
1. Aktualne świadectwo chrztu z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej
2. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania
3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
4. Świadectwo uczestnictwa w spotkaniach w poradni rodzinnej
5. Dowód osobisty
6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (małżeństwo konkordatowe) lub akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny)
Jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

Narzeczeni wraz ze świadkami powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej kilka dni przed ślubem w celu złożenia podpisów na stosownych dokumentach oraz omówienia ceremonii sakramentu małżeństwa.
Powinni wziąć ze sobą:
1. Dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres)
2. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych
3. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, jeśli miały miejsce w innej parafii.