Chrzest

Msze Święte chrzcielne w naszym kościele sprawowane są w niedziele o godz. 12.00.

W sprawie ustalenia niezbędnych formalności związanych z udzieleniem Chrztu Św. należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, czynnej w dni powszednie w godzinach: 8.00- 9.00 oraz 17.00- 18.00, dwa tygodnie lub najpóźniej tydzień przed ustalonym już wcześniej dniem udzielenia tego sakramentu.

Dokumenty wymagane do chrztu:
1. Metryka urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
3. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi, jeśli pochodzą z innej parafii niż nasza.
4. W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią.

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych. Reprezentują oni Kościół i mają w razie potrzeby wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
* ukończył 16 lat
* przyjął sakramenty Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
* należy do Kościoła Katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim i młodzież nieuczęszczającą na katechizację)
* jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
* nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.